Участие в Четвърти международен симпозиум за иконографско изкуство на групата „ИКОНА“, манастир Нови Валаам, 22-29 май, 2011, Финландия. Изпълнение на стенописен фрагмент „Рождество Христово“


Сапунджиева, Ваня (2011) Участие в Четвърти международен симпозиум за иконографско изкуство на групата „ИКОНА“, манастир Нови Валаам, 22-29 май, 2011, Финландия. Изпълнение на стенописен фрагмент „Рождество Христово“ Финландия


 
  Изложба
 
 
  25524
 Ваня Сапунджиева

1. История на Православния Богословски Факултет, В. Търново: Фабер, 2013, 224 с., 102. ISBN: 978-619-00-0022-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/