Участие в Трети международен симпозиум за иконографско изкуство, Православен Институт по религиознание и Църковни изкуства при Оптинско подворие, Санкт Петербург, 4-8 окт. 2010. Изпълнение на стенопис съвместно с Д. Иванова


Сапунджиева, Ваня (2010) Участие в Трети международен симпозиум за иконографско изкуство, Православен Институт по религиознание и Църковни изкуства при Оптинско подворие, Санкт Петербург, 4-8 окт. 2010. Изпълнение на стенопис съвместно с Д. Иванова Санкт Петербург, Русия


 
  Изложба
 
 
  25523
 Ваня Сапунджиева

1. История на Православния Богословски Факултет, В. Търново: Фабер, 2013, 224 с., 102. ISBN: 978-619-00-0022-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/