Участие във Второ биенале на църковните изкуства, Велико Търново, 18. Х - 18. ХІ, 2011


Сапунджиева, Ваня (2011) Участие във Второ биенале на църковните изкуства, Велико Търново, 18. Х - 18. ХІ, 2011


 
  Изложба
 
 
  25521
 Ваня Сапунджиева

1. История на Православния Богословски Факултет, В. Търново: Фабер, 2013, 224 с., 102. ISBN: 978-619-00-0022-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/