Участие в колективна изложба „Диалог“, март – април, Букурещ, Румъния, юни-септември, В. Търново, България, 2010


Сапунджиева, Ваня (2010) Участие в колективна изложба „Диалог“, март – април, Букурещ, Румъния, юни-септември, В. Търново, България, 2010


 
  Изложба
 
 
  25520
 Ваня Сапунджиева

1. История на Православния Богословски Факултет, В. Търново: Фабер, 2013, 224 с., 102. ISBN: 978-619-00-0022-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/