Участие в Трето биенале на иконата „От Успенски до наши дни”, Православен институт „Св. Сергий”, 1–8 Март, 2009г., Париж, Франция


Сапунджиева, Ваня (2009) Участие в Трето биенале на иконата „От Успенски до наши дни”, Православен институт „Св. Сергий”, 1–8 Март, 2009г., Париж, Франция


 
  Изложба
 
 
  25518
 Ваня Сапунджиева

1. История на Православния Богословски Факултет, В. Търново: Фабер, 2013, 224 с., 102. ISBN: 978-619-00-0022-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/