Проект и изпълнение на стенописи (купол и олтарно пространство) за храм „Св. Никола“, Weiler-la-Tour, Люксембург, 2011


Сапунджиева, Ваня (2011) Проект и изпълнение на стенописи (купол и олтарно пространство) за храм „Св. Никола“, Weiler-la-Tour, Люксембург, 2011


 
  Изложба
 
 
  25517
 Ваня Сапунджиева

1. История на Православния Богословски Факултет, В. Търново: Фабер, 2013, 224 с., 101, 168. ISBN: 978-619-00-0022-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/