Проект и изпълнение на цокълен иконостасен ред със сцени от Сътворението и медальонен деисисен ред за иконостас в храм „Св. Патриарх Евтимий“, Париж, Франция, 2010


Сапунджиева, Ваня (2010) Проект и изпълнение на цокълен иконостасен ред със сцени от Сътворението и медальонен деисисен ред за иконостас в храм „Св. Патриарх Евтимий“, Париж, Франция, 2010


 
  Изложба
 
 
  25516
 Ваня Сапунджиева

1. История на Православния Богословски Факултет, В. Търново: Фабер, 2013, 224 с., 101, 166. ISBN: 978-619-00-0022-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/