Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературни анализи в помощ на учениците от 12 клас. Велико Търново: Абагар, 2006, с. 190. ISBN 10: 954-427-672-6; ISBN 13: 978-954-427-672-0


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2006) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературни анализи в помощ на учениците от 12 клас. Велико Търново: Абагар, 2006, с. 190. ISBN 10: 954-427-672-6; ISBN 13: 978-954-427-672-0


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 
  25515
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/