Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературни анализи в помощ на учениците от 8 клас. Девето допълнено и преработено издание. Велико Търново: Абагар, 2002, с. 198. ISBN 954-427-137-6


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2002) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературни анализи в помощ на учениците от 8 клас. Девето допълнено и преработено издание. Велико Търново: Абагар, 2002, с. 198. ISBN 954-427-137-6


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 
  25513
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/