Проект и изпълнение на стенописи – храм “Св. св. Кирил и Методий”, с. Коларово, Старозагорско, 2007


Сапунджиева, Ваня (2007) Проект и изпълнение на стенописи – храм “Св. св. Кирил и Методий”, с. Коларово, Старозагорско, 2007


 
  Изложба
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 
  25509
 Ваня Сапунджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/