Проект и изпълнение на стенописи – храм “Св. Харалампий”, с. Долна Махала, Пловдивско, 2007


Сапунджиева, Ваня (2007) Проект и изпълнение на стенописи – храм “Св. Харалампий”, с. Долна Махала, Пловдивско, 2007


 
  Изложба
 
 
  25508
 Ваня Сапунджиева

1. История на Православния Богословски Факултет, В. Търново: Фабер, 2013, 224 с., 101. ISBN: 978-619-00-0022-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/