Користенье на некои интерактивни техники за развоj на детската креативност на часовете по литература во I-IV одделение


Марчева, Пенка (2007) Користенье на некои интерактивни техники за развоj на детската креативност на часовете по литература во I-IV одделение Педагошка практика, 2007, 6 (1-2), Скопие, с.52-67, Print ISSN18575161


 Целта на представената публикация е да се разгледат някои интерактивни похвати на работа, свързани с развитието на детската креативност в часовете по БЕЛ в българското училище.
  Статия
 креативност, обучение по БЕЛ, начален етап на обучение
 
  25507
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/