Годишен доклад (за дейността на Институт "Конфуций") за периода октомври 2017 - октомври 2018


Мандова, Искра (2018) Годишен доклад (за дейността на Институт "Конфуций") за периода октомври 2017 - октомври 2018 Велико Търново: Ивис (Велико Търново: Сира), 2018 ISSN: 2603-4875, 90 с.


 
  Доклад
 Институт "Конфуций", китайски език и култура, Великотърновски университет
 Издадено
  25496
 Искра Мандова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/