Годишен доклад (за дейността на Институт "Конфуций" във ВТУ) за периода октомври 2016 г. - октомври 2017 г., 90 с.


Мандова, Искра (2017) Годишен доклад (за дейността на Институт "Конфуций" във ВТУ) за периода октомври 2016 г. - октомври 2017 г., 90 с. В. Търново: Ивис, 2017 (В. Търново: Сира) ISBN 978-619-205-078-8 COBISS.BG-ID 1286411492


 
  Доклад
 Институт "Конфуций", китайски език и култура, Великотърновски университет
 Издадено
  25494
 Искра Мандова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/