Велкова-Гайдаржиева, Антония. Преселническият синдром. - В: Сборник в чест на проф. дфн Георги Данчев. Материали от Международна научна конференция, Велико Търново. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 383-402. SBN 954-524-408-9; COBISS.BG-ID 1042559716


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2004) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Преселническият синдром. - В: Сборник в чест на проф. дфн Георги Данчев. Материали от Международна научна конференция, Велико Търново. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 383-402. SBN 954-524-408-9; COBISS.BG-ID 1042559716


 Текстът интерпретира през призмата на „преселническия синдром” един рядко обговарян в българската литературна критика и история роман на Константин Петканов – „Преселници”, излязъл през 1937 г., подкрепен от редица държавнополитически и културни институции. Творбата на Петканов визира събитията около Руско-Турската война от 1828-1829 г., надеждите на българите при преминаване на Дибич Задбалкански през родината, но и краха на тези надежди при сключения от Русия Одрински мир през 1829 г. В най-общи линии „Преселници” е прочетен като роман за изгубената и намерената, за липсващата и набавяна, за изгубената и възкресена обетована земя на родното; за сривовете на паметта, за стълпотворенията, но и за единствеността на „езика” на майчиното мляко и бащиното огнище, на пръстта и храмовостта. Задълбочено е анализиран библеизирания, „яхвелиянски” език на главния персонаж – съхранителен и заплашителен едновременно, гръмовержски и скептичен.
  Статия
 
 
  25490
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/