Велкова-Гайдаржиева, Антония. Биография и четене: "Григор Пърличев" от Васил Пундев. - В: Свое и чуждо в културата на българи и сърби. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 132-150. ISBN 954-524-519-0; ISBN 978-954-524-519-0; COBISS.BG-ID 1243657956


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2006) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Биография и четене: "Григор Пърличев" от Васил Пундев. - В: Свое и чуждо в културата на българи и сърби. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 132-150. ISBN 954-524-519-0; ISBN 978-954-524-519-0; COBISS.BG-ID 1243657956


 
  Статия
 
 
  25489
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/