Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Прощално" или новият завет на обичта. - В: Филологически сборник. Ч. II. Велико Търново: Твер, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 106-111. ISBN 978-954-524-609-8; Също: LiterNet, 03.07.2010, № 7 (128) (03.07.2010). ISSN 1312-2282


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2007) Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Прощално" или новият завет на обичта. - В: Филологически сборник. Ч. II. Велико Търново: Твер, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 106-111. ISBN 978-954-524-609-8; Също: LiterNet, 03.07.2010, № 7 (128) (03.07.2010). ISSN 1312-2282


 Текстът интерпретира стихотворението на Н. Вапцаров „Прощално” като една от уникалните български артикулации на почти отвъдопитната човешка граничност; като кризисен текст, родил се на „ръба на екзистенцията”. Творбата е прочетена като синкретична, събираща в себе си редица художествени и религиозно-философски характеристики – тя е и изповед, и молитва, и прошка, и пророчество, и притча за загадките на живота, любовта, смъртта, за волята и подир смъртта да обичаш. Интерпретацията защитава тезата, че „Прощално” е от редките не-фолклорни баладични текстове, в които физическото човешко отсъствие е възможно като осезаемо духовно присъствие. „Прощално” е творба на преобразеното завръщане, на дохождането от отвъдното на смъртта в тукашното на обичаните свои. „Прощално” не е същинско прощаване. В творбата небесно любовното предстои да се случи.
  Статия
 
 
  25487
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/