Велкова-Гайдаржиева, Антония. Стойна Нунева в светлината на приказното (Из "Железният светилник" на Димитър Талев.) -В: Еротско у култури срба и бугара. Еротичното в културата на сърби и българи. Издава Филозофски факултет у Нишу, 2007, с. 44-63. ISBN 978-86-7379-132-6; COBISS.BG-ID 1267164132


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2007) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Стойна Нунева в светлината на приказното (Из "Железният светилник" на Димитър Талев.) -В: Еротско у култури срба и бугара. Еротичното в културата на сърби и българи. Издава Филозофски факултет у Нишу, 2007, с. 44-63. ISBN 978-86-7379-132-6; COBISS.BG-ID 1267164132 Ниш, Република Сърбия


 Статията проблематизира живота на Стойна Нунева, една от периферните героини на романа „Железният светилник”. Младата жена е видяна като повествователен вариант на приказно-митологичната визия за човека на надеждата, надмогнал изпитанията на съдбата. Според концепцията на творбата страданието има съзидателна мощ. Неугледната, пренебрегвана, социално маргинализирана девойка сякаш повтаря съдбата на героя от Андерсеновата приказка „Грозното патенце”. Стойна доказва, че е способна за посвещение и преображение. За разлика от голяма част от Талевите герои, Стойна Нунева не разказва историите на рода, а на съкровената човешка интимност.
  Статия
 
 
  25485
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/