Велкова-Гайдаржиева, Антония. Вълкадин говори с Бога. Напускането на историята. - В: Добруджа. Т. 23. 125 години от рождението на Йордан Йовков. Регионален исторически музей - Добрич, Регионален исторически музей - Силистра, 2005.Съставител д-р Кремена Митева, с. 251-260. ISSN: 0205-2210;COBISS.BG-ID 1229321956


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2005) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Вълкадин говори с Бога. Напускането на историята. - В: Добруджа. Т. 23. 125 години от рождението на Йордан Йовков. Регионален исторически музей - Добрич, Регионален исторически музей - Силистра, 2005.Съставител д-р Кремена Митева, с. 251-260. ISSN: 0205-2210;COBISS.BG-ID 1229321956


 Текстът чете Йовковия шедьовър „Вълкадин говори с Бога” като разказ за Боговидението, Богочуването, Богопостигането; за случилата се среща между човека и Бога на границата на екзистенцията. Инерпретацията настоява, че разказът е освен религиозно-мистичен и религиозно-педагогически текст – замлъкването на Бога и човека в него (ЧовекоБога) учи на вяра отвъд всякакви рационалистични аргументи. „Вълкадин говори с Бога” е разказ за двата свята – отсам и отвъд историята. На високо типологично равнище Вълкадин е библейски тип персонаж, който се оттегля от историята като единствена възможност да се надмогне мерзко човешкото.
  Статия
 
 
  25483
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/