Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Одърът" и неписаната история на живота.- В: Класика и литературна история. В памет на професор Любомир Стаматов. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2005. Редакционна колегия : Роман Хаджикосев, Цветан Ракьовски, Люба Атанасова, Елена Азманова, с. 100-104. ISBN 954-680-371-5; COBISS.BG-ID 1044869348


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2005) Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Одърът" и неписаната история на живота.- В: Класика и литературна история. В памет на професор Любомир Стаматов. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2005. Редакционна колегия : Роман Хаджикосев, Цветан Ракьовски, Люба Атанасова, Елена Азманова, с. 100-104. ISBN 954-680-371-5; COBISS.BG-ID 1044869348


 на професор Любомир Стаматов. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2005. Статията е концептуална интерпретация на стихотворението на Андрей Германов “Приказка за одъра” като творба за чудото на човешките рождества под „съпровода на космическите ритми”. Произведението е прочетено като миторитуален текст за мъжко-женската страст, но и за безусловната взаимност, за еротиката на телата, но и за хармоничната споделеност на душата. Поетът успява да превърне примитивния, грубия „предмет” одър в магикорелигиозно място, където се случва любовта и където животът „става”. Поетическото визионерство мисли одъра като посвещенско пространство, върху което човешките тела и души се взаимоотдават и взаимопоглъщат. „Приказка за одъра” е приказка за тайнствата на съзиданието, сексуалността, любовта – за вечния битиен кръговрат. Германовата творба е прочетена като своеобразна „метафизика на одъра”, придаваща на временните неща ценност и сила на вечни стойности.
  Статия
 
 
  25482
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/