АМБИЕНТ РЕКЛАМА – ТВОРЧЕСКА СИМБИОЗА МЕЖДУ АРХИТЕКТУРА И РЕКЛАМНА ГРАФИКА


Друмева, Красимира (2018) АМБИЕНТ РЕКЛАМА – ТВОРЧЕСКА СИМБИОЗА МЕЖДУ АРХИТЕКТУРА И РЕКЛАМНА ГРАФИКА Списание Polygrafiа 2’2018, с. 43-47. ISSN 0204—9953


 Рекламите са станали неразделна част от визуалната комуникация на съвременния град. Ежедневно потребителите са атакувани от огромен брой приканващи съобщения, голяма част от които са им натрапени и ненужни. Често обещават качество и ефективност на предлаганите стоки и услуги, които не притежават. В резултат на това хората инстинктивно поставят бариера и игнорират всичко наподобяващо реклама. Това ги направи недосегаеми за съвременния маркетинг и се отразява негативно на рекламната индустрия в световен мащаб. Ето защо рекламодателите търсят нови начини за достигане до клиентите. В настоящият момент неконвенционалните форми са алтернативен път за постигане на ефективност. Внедряването им в практиката предостави на рекламните специалисти нови възможности за предаване на послания.
  Статия
 графичен дизайн, амбиент реклама, архитектура, градска среда




 Издадено
  25480
 Красимира Друмева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/