Проект и изпълнение на стенописи – храм “Св. Паисий Хилендарски”, гр. Стара Загора, кв. Зора, 2007


Сапунджиева, Ваня (2007) Проект и изпълнение на стенописи – храм “Св. Паисий Хилендарски”, гр. Стара Загора, кв. Зора, 2007


 
  Изложба
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 
  25479
 Ваня Сапунджиева

1. История на Православния Богословски Факултет, В. Търново: Фабер, 2013, 224 с., 101. ISBN: 978-619-00-0022-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/