Седма национална младежка изложба, 1985


Легкоступ, Пламен (1985) Седма национална младежка изложба, 1985 Шипка 6, София, България


 
  Изложба
 
 Издадено
  25473
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/