Самостоятелна изложба - живопис, м. юни, 1994


Легкоступ, Пламен (1994) Самостоятелна изложба - живопис, м. юни, 1994 галерия „Жанет“ - Пловдив


 
  Изложба
 
 Издадено
  25451
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/