Трафикът на деца - социалнопедагогически анализ


Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Трафикът на деца - социалнопедагогически анализ Педагогика, 2006, XVI(2), с. 35 - 50. ISSN 0861 – 3982


 В студията се представя анализ на социалния проблем "трафик на деца". Проследява се неговото развитие в международен и национален мащаб. Извеждат се актуални психо-физиологични и поведенчески характеристики на трафикираните деца. Очертават се подходи за овладяването на проблема.
  Студия
 трафик на деца, търговия с деца, социалнопедагогическа работа


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  2545
 Розалия Кузманова-Карталова

1. Кутева – Цветкова, Венка. Социална педагогика. Библиографски справочник. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 60.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/