Изложба „22 великотърновски художници“, м. март – април, 1995


Легкоступ, Пламен (1995) Изложба „22 великотърновски художници“, м. март – април, 1995 галерия „Спектър“, В. Търново


 
  Изложба
 
 Издадено
  25448
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/