Изложба "Съвременни български художници", 1997.


Легкоступ, Пламен (1997) Изложба "Съвременни български художници", 1997. галерия за чуждестранно изкуство и галерия "Пеликан", София, България


 
  Изложба
 
 Издадено
  25443
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/