Изложба „Великотърновски художници в София“, 1997


Легкоступ, Пламен (1997) Изложба „Великотърновски художници в София“, 1997 изложбени зали на СБХ, „Шипка“ 6, София, България


 
  Изложба
 
 Издадено
  25442
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/