Самостоятелна изложба живопис, м. юни, 1997


Легкоступ, Пламен (1997) Самостоятелна изложба живопис, м. юни, 1997 галерия „Пеликан“, Бургас, България


 
  Изложба
 
 Издадено
  25440
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/