Изложба "Международен пленер по живопис", 1997


Легкоступ, Пламен (1997) Изложба "Международен пленер по живопис", 1997 Струга, Македония


 
  Изложба
 
 Издадено
  25438
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/