Колективна изложба „България - изкуство по време на криза“, 1997


Легкоступ, Пламен (1997) Колективна изложба „България - изкуство по време на криза“, 1997 галерия „Kunsthoken“, Кведленбург, Германия


 
  Изложба
 
 Издадено
  25437
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/