Изложба "Международен пленер по живопис „БАЛКАНАРТ'98“, 1998


Легкоступ, Пламен (1998) Изложба "Международен пленер по живопис „БАЛКАНАРТ'98“, 1998 Велико Търново, България


 
  Изложба
 
 Издадено
  25436
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/