Самостоятелна изложба живопис, 1998


Легкоступ, Пламен (1998) Самостоятелна изложба живопис, 1998 галерия „Артеа“, Варна, България


 
  Изложба
 
 Издадено
  25434
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/