Самостоятелна изложба живопис и графика, септември 1999


Легкоступ, Пламен (1999) Самостоятелна изложба живопис и графика, септември 1999 галерия „Възраждане“, Пловдив, България


 
  Изложба
 
 Издадено
  25431
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/