Изложба "Международен балкански пленер по живопис", 2000 г.


Легкоступ, Пламен (2000) Изложба "Международен балкански пленер по живопис", 2000 г. Измир, Турция


 
  Изложба
 
 Издадено
  25426
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/