Самостоятелна изложба живопис, 2001


Легкоступ, Пламен (2001) Самостоятелна изложба живопис, 2001 галерия „Артеа“, Варна, България


 
  Изложба
 
 Издадено
  25425
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/