Самостоятелна изложба живопис, 2002


Легкоступ, Пламен (2002) Самостоятелна изложба живопис, 2002 Културен център, Севшу, Швеция


 
  Изложба
 
 Издадено
  25423
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/