Самостоятелна изложба – живопис и компютърна графика, м. декември 2004


Легкоступ, Пламен (2004) Самостоятелна изложба – живопис и компютърна графика, м. декември 2004 Руски културно-информационен център, София, България


 
  Изложба
 
 Издадено
  25419
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/