Самостоятелна изложба – живопис и компютърна графика, м. септември, 2004


Легкоступ, Пламен (2004) Самостоятелна изложба – живопис и компютърна графика, м. септември, 2004 Български културно-информационен център, Москва, Русия


 
  Изложба
 
 Издадено
  25418
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/