Международен пленер по живопис „Струга'05“, 2005


Легкоступ, Пламен (2005) Международен пленер по живопис „Струга'05“, 2005 Скопие, Македония


 
  Изложба
 
 Издадено
  25416
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/