Самостоятелна изложба компютърна графика „С ново лице“, м. април 2005


Легкоступ, Пламен (2005) Самостоятелна изложба компютърна графика „С ново лице“, м. април 2005 галерия „Спектър“, Велико Търново, България


 
  Изложба
 
 Издадено
  25413
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/