Изложба "Международен пленер по живопис „Колут-Мандич“, декември, 2007


Легкоступ, Пламен (2007) Изложба "Международен пленер по живопис „Колут-Мандич“, декември, 2007 Суботица, Р. Сърбия


 
  Изложба
 
 Издадено
  25410
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/