Самостоятелна изложба, м. декември, 2009


Легкоступ, Пламен (2009) Самостоятелна изложба, м. декември, 2009 галерия „Възраждане“, Пловдив, България


 
  Изложба
 
 Издадено
  25407
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/