Самостоятелна изложба „Изкуство и технологии”, ноември 2009


Легкоступ, Пламен (2009) Самостоятелна изложба „Изкуство и технологии”, ноември 2009 СВУБИТ, София,


 
  Изложба
 
 Издадено
  25406
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/