Самостоятелна изложба – компютърна графика, м. юни, 2010


Легкоступ, Пламен (2010) Самостоятелна изложба – компютърна графика, м. юни, 2010 Ректорат на Нишкия университет, Ниш, Сърбия


 
  Изложба
 
 Издадено
  25404
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/