Самостоятелна изложба – живопис, графика, м. март, 2010


Легкоступ, Пламен (2010) Самостоятелна изложба – живопис, графика, м. март, 2010 Български културен център, Берлин, Германия


 
  Изложба
 
 Издадено
  25403
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/