Самостоятелна изложба „33 компютърни графики“, м. май – 2011


Легкоступ, Пламен (2011) Самостоятелна изложба „33 компютърни графики“, м. май – 2011 изложбени зали „Рафаил Михайлов“, Велико Търново, България


 
  Изложба
 
 Издадено
  25398
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/