Самостоятелна изложба живопис и компютърна графика „Средновековни притчи“, октомври 2014


Легкоступ, Пламен (2014) Самостоятелна изложба живопис и компютърна графика „Средновековни притчи“, октомври 2014 художествена галерия „Димитър Добрович”, Сливен


 
  Изложба
 
 Издадено
  25394
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/