Самостоятелна изложба „ТРАДИЦИИ, ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ”, юни 2014


Легкоступ, Пламен (2014) Самостоятелна изложба „ТРАДИЦИИ, ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ”, юни 2014 Централно фоайе на БАН, София


 
  Изложба
 
 Издадено
  25393
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/