Международна изложба, Международен пленер по живопис „Pod krovom Srbije” - май, 2016


Легкоступ, Пламен (2016) Международна изложба, Международен пленер по живопис „Pod krovom Srbije” - май, 2016 Дом на културата, Княжевац, Сърбия,


 
  Изложба
 
 Издадено
  25388
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/